Constantin 
DUMITRU

Consilier local
Secretar comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
Partidul Politic:
PRO (Partidul PRO România)
Sari la conținut