Dumitru 
LUCA

Consilier Local
Secretarul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut