Mihai-Vlad 
DUMITROVICI

Consilier Local
Membru comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism
Partidul Politic:
USR (Uniunea Salvați România)
Sari la conținut