Vasile 
SOFRONIE

Consilier Local
Președintele comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
Partidul Politic:
Independent
Sari la conținut